Privacy

Joe Odding hecht een grote waarde aan de privacy van uw gegevens. Joe Odding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 68495382. Het bedrijf is gevestigd aan de J. Bosschaartstraat 43, 4112 LM te Beusichem. Als u in contact met ons wilt komen, kunt u het beste een mail sturen aan joe.whataretheodds@gmail.com.

Algemeen

Wanneer Joe Odding een opdracht voor u uitvoert, kan een overeenkomst worden opgemaakt en gelden wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden verzameld voor het doel van de overeenkomst van de opdracht. Deze gegevens worden niet op de website vertoond en onder geen voorwaarde gedeeld met derde partijen. Het is mogelijk om op verzoek uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Neem gerust contact op met de beheerder om te bespreken welke gegevens bij ons bekend zijn. Bij verondersteld onjuist gebruik van de gegevens kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op deze website maken we alleen gebruik van de noodzakelijke (technische en functionele) cookies, die nodig zijn voor het goed functioneren van de website en om u van dienst te zijn. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing of het aanleggen van een gegevensbestand van bezoekers. WordPress, het Content Management System houdt de activiteiten van gebruikers op de website bij. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden. Het gaat om algemene informatie, zoals geografische locatie en het soort browser dat de bezoeker gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en waar wel of niet op geklikt wordt. Google Analytics verzamelt ook informatie over de bezoekers van de website, maar op anonieme wijze. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de website optimaal te laten functioneren en de bezoeker bij het gebruik bij te staan. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt en kunnen niet worden achtergelaten op de website. In mail correspondentie wordt persoonlijk en zorgvuldig omgegaan met uw informatie en onder geen voorwaarde wordt deze informatie gedeeld met derden. De cookies worden een maand bewaard.

Onze website is beveiligd door middel van SSL-encryptie. De site is zo beschermd tegen aanvallen van hackers. Data van de bezoeker van de website kan niet door derden worden gelezen. Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw gegevens, dan kunt u gerust contact opnemen met de beheerder van de website via joe.whataretheodds+privacy@gmail.com.

Hieronder kunt u uitgebreider lezen op welke wijze Joe Odding gegevens verzamelt en gebruikt. Of download de privacyverklaring in PDF.

Uitgebreide privacyverklaring

Joe Odding, gevestigd aan J. Bosschaartstraat 43, 4112LM te Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.joeodding.wordpress.com

J. Bosschaartstraat 43, 4112LM Beusichem

+31681386322

joe.whataretheodds@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joe Odding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joe Odding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Joe Odding neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joe Odding) tussen zit. Joe Odding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Content Management System, WordPress.org, om inzicht te krijgen in het gebruik van de website, feedback via het blog en interactie met gebruikers.
 • Google Analytics, voor inzicht in het gebruik van de website, met als doel de optimalisatie van de gebruikerservaring en het oplossen van technische problemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joe Odding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: voor 1 maand, of duur van de overeenkomst en wettelijke bewaartermijn. Reden: contact, administratie en uitvoering overeenkomst.
 • Cookies: voor 1 maand. Reden: gebruikerservaring en optimalisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joe Odding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joe Odding gebruikt alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en optimaliseren van de website. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joe Odding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joe.whataretheodds+privacy@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Joe Odding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joe Odding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joe.whataretheodds+privacy@gmail.com. Joe Odding heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • AES encryptie met een draagbaar medium voor digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten, wanneer gegevens offline worden opgeslagen.

 

WordPress

Op deze website maken we gebruik van de cookies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de website en om de gebruiker van de website van dienst te zijn. Deze cookies worden niet langer dan een maand bewaard. De gegevens worden niet gebruikt voor marketing of acquisitie en worden niet vertoond op de website, of gedeeld met derde partijen.

Onze host verzamelt algemene gegevens over de gebruiker van de website, waarmee wij inzicht kunnen krijgen in het functioneren en gebruik van de website. Het gaat hierbij om algemene informatie, zoals geografische locatie, het soort browser dat de bezoeker gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en op welke wijze met de website wordt geïnteracteerd. Ons Content Management System, WordPress, maakt ook gebruik van diverse cookies, om informatie te verzamelen over de gebruiker betreft het gebruik van de website. Daarnaast verzamelt Google Analytics informatie, maar op anonieme wijze. Voor al deze cookies geldt dat ze maximaal een maand worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden hier niet mee verbonden en onder geen voorwaarde wordt deze informatie gedeeld met derde partijen. Het is mogelijk om op verzoek uw gegevens bij ons in te zien en te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met de beheerder via joe.whataretheodds+privacy@gmail.com, of maak gebruik van ons contact formulier. Bij verondersteld onjuist gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website is beveiligd door middel van SSL-encryptie. Data van gebruikers van de website kan is versleuteld en kan niet worden gelezen van buitenaf. De gebruikers van de website zijn hierdoor beschermd tegen aanvallen door hackers en kunnen gegevens veilig overdragen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit wordt gedaan voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Als je een account hebt en je logt in op deze site, wordt een tijdelijke cookie opgeslagen, om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, wordt de data verzameld die wordt getoond in het reactieformulier, alsmede het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Zodra je inlogt, worden enkele cookies bewaard in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we de persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Het gaat hierbij niet om data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings-doeleinden.